صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
رویدادهای آتی
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز مطالعات جهان معاصر چین ( CCCWS )
تحت عنوان : " راه ابریشم دریایی قرن بیست ویکم و زمینه های بالقوه همکاری"
 ادامه خبر >>
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
تعویق نشست تخصصی بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل متحد
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
میزگرد تخصصی گروه مطالعات حقوقی، سیاسی و بین المللی
میزگرد تخصصی گروه مطالعات حقوقی، سیاسی و بین المللی با عنوان بررسی مواضع و عملکرد حقوق بشری ترامپ در سازمان ملل
 ادامه خبر >>
نشست تخصصی گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
ژئوپلیتیک بحران، روندهای همگرائی و واگرائی در آسیای مرکزی و قفقاز
نشست تخصصی گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان ژئوپلیتیک بحران، روندهای همگرائی و واگرائی در آسیای مرکزی و قفقاز
 ادامه خبر >>
نشست تخصصی
نشست تخصصی مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مجمع جهانی صلح اسلامی
نشست تخصصی مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مجمع جهانی صلح با عنوان صلح عادلانه در روابط بین الملل
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.