صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
رویدادهای آتی
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مؤسسه روابط بین الملل بین الملل معاصر چین (CICIR)
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مؤسسه روابط بین الملل بین الملل معاصر چین (CICIR)، با موضوع بررسی تحولات خاورمیانه و زمینه های همکاری ایران و چین
 ادامه خبر >>
همایش و نمایشگاه
اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران وبلغارستان
اسناد یکصد و بیست سال روابط ایران وبلغارستان
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و دانشگاه ملی استرالیا
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و دانشگاه ملی استرالیا
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه مشترک المنافع روسیه
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه مشترک المنافع روسیه
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
عملگرایی در همگرایی منطقه ای، همکاری های چندجانبه با رهیافت پروژه محور (بررسی تطبیقی بانک های توسعه ای چند جانبه و سازمان های همکاری منطقه ای)
میزگرد تخصصی عملگرایی در همگرایی منطقه ای، همکاری های چندجانبه با رهیافت پروژه محور (بررسی تطبیقی بانک های توسعه ای چند جانبه و سازمان های همکاری منطقه ای)
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.