صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
تماس با ما

ارتباط با دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:

روابط عمومی: 22802644

ارتباط با گروههای مطالعاتی: 5-22802671 
فاكس : 22802649

آدرس : تهران، خيابان شهيد باهنر (نياوران) ، خيابان شهيد آقايی، دفتر مطالعات سياسي و بين المللی

صندوق پستی: 1793 / 19395

ایمیل: info@ipis.ir

Phone: (0098 21) 2280 2671 -5 
Fax: (00 98 21) 22 80 26 49 
Address: Shaheed Aghaee St. Shaheed Bahonar Ave. (Niavaran) Tehran- Iran
P.O. Box: 19395/ 1793

E-mail:info@ipis.ir

 

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.