صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
تازه ها
نشست تخصصی
کنوانسیون خزر: گسترش همکاریهای خزری
نشست تخصصی کنوانسیون خزر: گسترش همکاریهای خزری
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز ایرانشناسی ایرام
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز ایرانشناسی ایرام
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه ایرام ترکیه در روز یازدهم شهریور 1397 برگزار شد.
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و مؤسسه برگهوف
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و مؤسسه برگهوف در روز یکشنبه چهارم شهریور برگزار شد.
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و آکادمی علوم اجتماعی چین
میزگرد مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و آکادمی علوم اجتماعی چین
با موضوع «همکاری ایران و چین در ابتکار کمربند - راه»
 ادامه خبر >>
سخنرانی آقای راجا نوشیروان زین العابدین
سخنرانی آقای راجا نوشیروان زین العابدین سفیر سابق مالزی در ایران
سخنرانی آقای راجا نوشیروان زین العابدین سفیر سابق مالزی در ایران
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.