صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
اخبار
نشست تخصصی
بررسی سند سیاست خارجی جدید روسیه
چهارشنبه 1395/10/29 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>
نشست تخصصی
روایت های کردی از تحولات منطقه
زمان: چهارشنبه 95/10/22 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه الکانوی اسپانیا
زمان:چهارشنبه 10/22/ 1395 ساعت10 الی 12:30
 ادامه خبر >>
نشست تخصصی
مبانی و اصول فقهی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
زمان: چهارشنبه 95/10/15 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
چابهار و جایگاه آن در شبکه حمل و نقل منطقه ای
زمان: سه شنبه 95/10/14 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.