صفحه اصلیاخباردرباره دفترهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
اخبار
نشست تخصصی
مبانی و اصول فقهی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
زمان: چهارشنبه 95/10/15 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
چابهار و جایگاه آن در شبکه حمل و نقل منطقه ای
زمان: سه شنبه 95/10/14 از ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>

نشست تخصصی
همکاری های اقتصادی در شرق آسیا : منطقه گرایی، میان منطقه گرایی و فرامنطقه گرایی
 ادامه خبر >>

پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مسئولان اجرائی در میزگرد تخصصی
آوارگان و مهاجرین: فرصت ها و چالش ها زمان: چهارشنبه 1395/10/1 از ساعت 10 الی 12:30
 ادامه خبر >>
نشست تخصصی
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه ایست وست (EWI )
دوشنبه 1395/9/29 ساعت 9 الی 16
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.